Tuesday, October 19, 2010

Smite and Autodesk Clean Tech Partner Program

This is the car Smite and the company Vehiconomics is a new company in the Autodesk Clean Tech Partner Program. Smite is a conceptual energy efficient city car and maybe we one day can see it in Stockholm and other cities.

Smite was invented to meet the needs of urban passengers. To substitute substances of concern with safer alternatives, the team behind Smite set out to create a vehicle that encapsulated all of that. A Smite chassis weighs only 35 kg.

Smite

The Autodesk Clean Tech Partner Program supports early-stage clean technology companies by providing design and engineering software that accelerates their development of solutions to the world's most pressing environmental challenges.

This is from the Swedish press release:

Nyligen tecknade sig företaget Vehiconomics för deltagande med sin satsning på en helt ny typ av fordon för stadstrafik och pendling.

Vehiconomics är ett nischat utvecklingsbolag som under tre år arbetat med konceptet för det nya fordonet, som kallas Smite och byggs specifikt för stadstrafik. I januari 2010 presenterades konceptet och den första prototypen. Företaget utvecklar i egen regi, men drar också till stora delar nytta av andra företags upparbetade expertis i täta samarbeten – ett arbetssätt som är vanligt i cleantechföretag och som Vehiconomics utnyttjar tillfullo.
-    Konceptet är egentligen självklart, säger grundaren Håkan G. Lutz.
-    Fordon måste vara små och lätta för att fungera i moderna städer, med moderna energikrav. Det tar vi fasta på i utvecklingen av Smite. 

Smite

No comments:

Post a Comment

Subscribe to the comments feed

Some of the latest blog posts

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

Contact Us | About JTB World | Subscribe to this blog
JTB World's website | Website General Terms of Use | Privacy Policy
^ Top of page

© 2004- JTB World. All rights reserved.